• Tvorba účelových máp pre projektovanie
 • Mapy v digitálnej forme 3D
 • Digitálne základné mapy závodov a miest
 • Vytyčovacie práce v stavebníctve
 • Projekty pozemkových úprav
 • Budovanie vytyčovacích sietí
 • Zameranie líniových stavieb
 • Meranie žeriavových dráh
 • Geometrické plány
 • Tvorba účelových máp pre projektovanie
 • Mapy v digitálnej fomre 3D
Čítaj viac
 • Digitálne základné mapy závodov a miest
Čítaj viac
 • Vytyčovacie práce v stavebníctve
 • Projekty pozemkových úprav
Čítaj viac
 • Budovanie vytyčovacích sietí
Čítaj viac
 • Meranie žeriavových dráh
 • Geometrické plány
Čítaj viac
 • Zameranie líniových stavieb
Čítaj viac
 • Mapy v digitálnej fomre 3D
Čítaj viac
 • Vytyčovacie práce v stavebníctve
 • Projekty pozemkových úprav
Čítaj viac

ObsoGeo Žilina s.r.o.

Geodetické a kartografické práce Žilina

Kysucká 537/3 (areál Slovena)
010 01 Žilina
Slovensko

Email: obsogeo@gmail.com

Mob.: +421 0903 407 062

Viac detailov

Geodetické práce Žilina
 • Ponuka geodetických prác

  • tvorba účelových máp pre projektovanie
  • účelové mapy v digitálnej forme v 3D
  • projekty pozemkových úprav
  • digitálne základné mapy závodov a miest
  • budovanie vytyčovacích sietí
  • zameriavanie líniových stavieb
 • Geometrické plány

  • majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností
  • oddelenie pozemkov
  • všetky druhy geometrických plánov
  • zameriavanie stavieb pre kolaudáciu
  • vytyčovanie hraníc pozemkov
  • vytyčovacie práce v stavebníctve
 • Kontrolné merania

  • zameriavanie skutočného vyhotovenia stavieb
  • podľa požiadaviek investora alebo dodávateľa
  • kontrólne merania žeriavových dráh
 • Digitalizácia máp

  • podľa požiadaviek zákazníka
  • podľa požiadaviek investora alebo dodávateľa
  • kontrólne merania žeriavových dráh
 • Digitálne mapy závodov a miest

 • Budovanie vytyčovacích sietí

 • Vytyčovacie práce v stavebníctve

  • vytyčovanie obvodu stavenísk pri budovaní diaľníc
  • osadenie stavieb iných priemyselných objektov a rodinných domov